OASE Dammprodukter


 

Garden Aquatica - specialist inom dammar och fontäner - är idag Sveriges ledande återförsäljare av damm- och fontänprodukter utöver vår stora erfarenhet av entreprenader. Vi är dessutom ledande leverantör av OASE. 


Vi har valt OASE av följande orsaker:

- världsledande inom trädgårdsdammar, fontänteknik, vattenbelysning och artificiella sjöar

- deras ständiga förbättringsarbete, med målet att göra alla processer och produktionsmetoder så miljövänliga som möjligt

tillverkningen är åter i Tyskland efter något år med bristande kvalitet i Kina 

 

Valet av rätt dammteknik lägger grunden för klart vatten i dammen under lång tid. Lita därför på tillförlitliga och förstklassiga filtersystem från OASE, med en naturupplevelse utan bekymmer och friska fiskar under hela året.

Varje damm ställer individuella krav på filtersystemet. Stor damm eller liten, med eller utan fiskbesättning - med OASE hittar du perfekt anpassade produkter för effektiv och lättskötta dammar.

 

I princip består ett filtersystem av:

 

• En filterpump för att flytta dammvatten till filtret

• Ett dammfilter, som sörjer för biologisk/mekanisk rening 

• Ett UVC-ljus för bekämpning av svävande alger och smittämnen

Filtertyper och användningsområden 

Oavsett om man använder ett undervattens-, tryck-, genomströmnings- eller modulfilter, så är resultatet beroende av bl a: vattentyp, dammvolym och fiskbesättning.

 

Planera rätt från början

Allt börjar med rätt planering. Beroende på trädgårdens eller altanens storlek, läge och beskaffenhet gäller det att hitta rätt vattengestaltning. Helst bör du planera för ett anpassat filtersystem redan vid anläggning av dammen - ett dammfilter kan samtidigt mata en bäck. Till det lämpar sig allra bäst OASE s så kallade tryckfilter, Biopress och Filtoclear.

 

Fiskbesättnings storlek påverkar valet av filtersystem. Ju fler fiskar som lever i dammen, desto större är näringstillförseln och desto högre kapacitet bör filtret ha.