Vattenväxter  -  stor sortering 

 

Vattenväxter är avgörande för dammens funktion. En steril damm utan vat­tenväxter är en damm i obalans. Genom att bygga rätt från början minskas risken för problem med exempelvis alger. En damm med en väl avvägd mängd vattenvege­tation är den mest lättskötta och vackraste lösningen.

 

Växter i olika former är livsviktigt för din damm. De är inte bara vackra att se på utan hjälper också till att hålla ditt vatten klart och friskt. Växterna använder nitrat som är det sista steget i den naturliga nedbrytningen till näring och håller därför tillbaka algtillväxten. En bra tumregel är att ca halva dammen skall vara täckt av växter.  

 

Vi erbjuder såväl vattenväxter (svenskodlade) i kokosfiber och konventionella vattenväxter odlade i jord (import). 

 

Vattenväxterna som är odlade i kokosfiber är mycket större än de konventionella plantorna (rotvolym 1-1,3 liter) vilket gör att dammen snabbare får en etablerad miljö. Växterna sätts direkt i dammen och förankras med några stenar. Det behövs inga korgar som vid plantering med konventionella växter och man slipper problematiken med att dölja korgarna. Mikroklimatet i rotsystemet är även positivt för dammens biologi.

 

 

 

Välkomna!