Fakta

Befintlig damm var överväxt och läckagen ett problem. Vi tömde den på 15 kbm sten och lera samt gjöt en betongtätning över hela dammen. Växtbäddar blev rotzonsfilter i kombination med luftning.