Ombyggnation av Lo-hägnet

Vi hade den unika förmånen att bygga in bäck och damm på Skansens Lo-hägn