Tekniska lösningar av kanter:

A: Natursten utgör en naturlig strand och bildar samtidigt en stabil förankring och kapillär spärr. Under stora stenblock läggs några extra lager fiberduk samt en matta av gummiduk som förstärkning. 

1.Natursten

2.Gummiduk  

3.Gummiduk och några extra lager fiberduk  

4.Bottenmaterial (grov fraktion/20-40 mm)

5.Fiberduk  

6.Sand 50mm.

 

B: När stranden direkt ansluter till en gångväg är det risk för stort slitage. Gummiduken förankras och täcks helt med stor natursten från strandkanten ned till botten.

1.Gångväg  

2.Natursten  

3.Natursten/singel  

4.Fiberduk

5.Gummiduk  

6.Sand 50mm. 

C: En sumpzon med vattenväxter runt dammen håller ovälkomna badare borta. Sumpzonen anläggs som en grund vallgrav och fylls med torv. Den bör avgränsas från dammen med sten så att torv substratet inte blandas med vattnet 

1.Kapillärspärr  

2.Torv  

3.Avgränsning  

4.Bottenmaterial  

5.Fiberduk   

6.Gummiduk  

7.Sand 50mm. 

 

D: Vid vattenfall över natursten skruvas gummiduken mot berget. I berget görs en horisontell skåra för gummidukens avslut. Röret till bräddavloppet kan lyftas bort när dammen skall tömmas. 

1.Berg  

2.Skåra  

3.Rostfritt bleck  

4.Rostfri skruv  

5.Natursten

6.Gummiduk  

7.Fiberduk  

8.Sand  

9.Bräddavlopp

10.Perforerat rostfritt rör med specialtätning.