Fågelbad


Om trädgården har ett rikt fågelliv är det en frisk trädgård. Ett fågelbad i trädgården ger fåglar och andra djur  vatten för att bada och dricka. En del fåglar behöver också fukta bomaterial när de bygger bo. 

Många småfåglar är ju insektsätare och kan bidra till att hålla antalet skadeinsekter på en rimlig nivå. Därmed blir de direkta skadorna på enskilda växter färre och sjukdomar sprids inte så lätt - utan att man sprutar och pudrar med giftiga kemikalier.

En av förutsättninarna för att fåglarna ska trivas i trädgården, är att man arrangerar en foderplats och ett fågelbad buskar som ger skydd och mat.

fågelbad