Vem kan säga nej till kombinationen Vacker naturdamm med njutfullt bad?

 

UTAN giftiga tillsatser och UTAN energikrävande filtersystem! Sedan många år projekterar och anlägger vi baddammar. Naturlig, biologisk rening, frodig grönska och energisnåla lågvoltspumpar av tysk toppkvalitet. Designen kan förstås också vara återhållsam och formell, där reningsdelen byggs dold.  

 

Damm-Olle är pappa till baddammar i Sverige! 

Kontakta oss vid intresse : olle@gardenaquatica.com

 

Baddamm